Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

 Διαβούλευση για τη δημοπρασία ψηφιακών συχνοτήτων
της Ματίνας Παπαχριστούδη

Σήμερα το απόγευμα η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών έδωσε στη δημοσιότητα το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Στον ογκώδη φάκελο των εγγράφων που περιλαμβάνονται σε αυτήν, καθορίζεται η διαδικασία που προτείνεται να ακολουθηθεί για τη χορήγηση των ψηφιακών συχνοτήτων στους παρόχους δικτύου. Είναι η δημοπρασία για τους υποψήφιους στην οποία μπορεί να λάβουν μέρος νυν πάροχοι δικτύου, κοινοπραξίες εταιρειών και υπό σύσταση εταιρείες εντός ή έκτος ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο από τους όρους ελέγχου των αιτήσεων ενδιαφέροντος που θα κατατεθούν προκύπτουν τα κριτήρια για τα δίκτυα εκπομπής που πρέπει να λειτουργήσουν εντός 6 μηνών από την αδειοδότηση.

Το τίμημα θα καθορισθεί μετά τη διαβούλευση. Σημαντικό είναι επίσης πως μετά τη διαβούλευση θα ορισθούν οι πλατφόρμες που αδειοδοτηθούν για πανελλαδική εμβέλεια ή περιφερειακή. Καθορίζεται και η κατάθεση εγγυητικής επιστολής με τραπεζική εγγύηση.

Σημαντικό είναι ωστόσο πως ελήφθησαν υπόψη “σενάρια” για τον καθορισμό της διαβούλευσης. Με βάση τις 8 ως 10 πλατφόρμες που δίνει ο ψηφιακός χάρτης συχνοτήτων, λαμβάνεται υπόψη πως η ΕΡΤ (πάροχος δικτύου εκ του νόμου) θα λάβει 2 πλατφόρμες (σήμερα διαθέτει τρεις), για τα δίκτυα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας αντιστοιχούν 4 πλατφόρμες και για τα περιφερειακής εμβέλειας 3 πλατφόρμες.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί ως τις 19 Ιουνίου ενώ για τον καθορισμό των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που θα χορηγηθούν, εκκρεμεί και η πολιτική απόφαση. Στον φάκελο της διαβούλευσης περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις που προτείνεται να επιβληθούν στους παρόχους δικτύου, καθώς και τη διαδικασία χορήγησής των σχετικών δικαιωμάτων.

Το κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στο http://www.eett.gr.

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/RadioCommunications/DTT/DTT.zip
 
Περισσότερα άρθρα σχετικά με: ΕΕΤΤψηφιακές συχνότητες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου