Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων

Το άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος επιτάσσει το εξής:

«H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.». Αν επομένως κάποιες από τις ενέργειες της σημερινής κυβέρνησης είναι αντισυνταγματικές, τότε οφείλουμε κατ’ επιταγή του ίδιου του Συντάγματος να αντισταθούμε με κάθε μέσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου