Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Define Normal: Días y noches en la radiotelevisión griega (ERT) -...

Λήψη φωτογραφιών από © Δημήτρη Β. Γερονίκο στο κτίριο και στον κήπο του ραδιομεγάρου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ των ημερών 11 Ιουνίου και 28 Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Define Normal: Días y noches en la radiotelevisión griega (ERT) -...: Las fotografías son realizadas por © Dimitris V. Geronikos en las instalaciones y el jardín de la radiotelevisión griega, en Atenas, duran...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου