Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Άμεση ανανέωση των συμβάσεων δημοσιογράφων με αναπηρία της ΕΡΤ
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με προηγούμενη επιστολή της προς τον Πρόεδρο της ΕΡΤ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κοινοποιούμενη στον Πρωθυπουργό και στα μέλη των αρμοδίων για το θέμα Επιτροπών της Βουλής, ζητούσε την προστασία 5 εργαζομένων με αναπηρία της ΕΡΤ των οποίων οι συμβάσεις έληγαν δύο ημέρες μετά.

Η ανανέωση των συμβάσεων δημοσιογράφων που είναι άτομα με αναπηρία και έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ΕΡΤ με συνέπεια αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, βάσει του Συντάγματος, και της Διεθνούς Σύμβασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, όπως αυτή κυρώθηκε πριν από ένα έτος από το σώμα του ελληνικού κοινοβουλίου (ν. 4074/2012).

Το συγκεκριμένο αίτημα δεν έχει ικανοποιηθεί δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή αυτών των εργαζομένων. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο και αποδεδειγμένο ότι εργαζόμενοι με αναπηρία που χάνουν τη δουλειά τους σε περιόδους δεινής οικονομικής κρίσης είναι αυτοί που εντάσσονται τελευταίοι σε νέες θέσεις εργασίας.

Η ανεργία απειλεί σε πολλαπλάσιο βαθμό τους εργαζόμενους με αναπηρία από τους εργαζόμενους του γενικού πληθυσμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου