Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

Προτεινόμενες Ομάδες Εργασίας των Εργαζομένων στην Ελεύθερη ΕΡΤ

Από το Συντονιστικό, προτείνονται οι παρακάτω ομάδες εργασίας, που θα στελεχωθούν στην επόμενη Γενική Συνέλευση, της Παρασκευής, στις 15.00 στην ΕΣΗΕΑ:
Ομάδα Οικονομικής Διαχείρισης 
Θα αναζητήσει τρόπους  χρηματοδότησης του αγώνα και θα διαχειρίζεται το απεργιακό ταμείο.
Οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση οικονομικής ειδικότητας.
Συντονίζουν οι Νίκος Μιχαλίτσης και Νίκος Κορόβηλας.
Ομάδα επικοινωνίας, δημοσίων και διεθνών σχέσεων
Θα συγκροτήσει γραφείο τύπου για την επικοινωνιακή προβολή του αγώνα και των δράσεων και θα συστηματοποιήσει τις επαφές με φιλικές δυνάμεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και με την ομογένεια.
Οι συνάδελφοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι δημοσιογράφοι και διοικητικοί με γνώση ξένων γλωσσών.
Συντονίζουν οι Νίκος Αγγελίδης, Βαγγέλης Παπαδημητρίου και Αγλαϊα Κυρίτση.  
Ομάδα προγράμματος και τεχνικής λειτουργίας ραδιοφώνου
Θα διαμορφώσει τα προγράμματα ραδιοφώνου που θα δημιουργηθούν και θα σχεδιάσει την  τεχνική εγκατάσταση και θα προγραμματίσει την τεχνική λειτουργία.
Ειδικότητες: Δημοσιογράφοι, παραγωγοί, μουσικοί παραγωγοί, μουσικοί  και τεχνικοί ραδιοφωνίας.
 Συντονίζει  ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
Ομάδα ενημερωτικού τηλεοπτικού προγράμματος
Θα διαμορφώσει το ενημερωτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα και την αισθητική του (σήματα, κ.λπ).
Ειδικότητες: Δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, γραφίστες, μοντέρ.
Συντονίζουν οι Βαγγέλης Παπαδημητρίου, Αγλαϊα Κυρίτση, Νίκος Αγγελίδης, Κώστας Μυλωνάς.
Ομάδα Διαδικτύου
Θα σχεδιάσει τη βελτίωση της διαδικτυακής μας παρουσίας.
Ειδικότητες: Δημοσιογράφοι, γραφίστες
Συντονίζει  ο Γιάννης Ξηρουχάκης.
Ομάδα Πολιτισμού
Θα σχεδιάσει την οργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού (μουσική, κινηματογράφος, θέατρο, φωτογραφία, φεστιβάλ, χορηγίες ertopen), αλλά και συζητήσεις για το μέλλον της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Επίσης θα σχεδιάσει το ψυχαγωγικό και πολιτιστικό τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Ειδικότητες: Σκηνοθέτες, παραγωγοί, μουσικοί, προγράμματος, εικονολήπτες, διοικητικοί, κ.ά.
Συντονίζει ο Τέλης Μεταξάς.
Ομάδα τεχνικής υποδομής  τηλεοπτικού προγράμματος
Θα ερευνήσει χώρους και τεχνικά μέσα για τη μετάδοση διαδικτυακού τηλεοπτικού προγράμματος.
Ειδικότητες: Τεχνικοί, παραγωγοί τηλεόρασης.
Συντονίζουν οι Γιάννης Ξηρουχάκης, Τέλης Μεταξάς, Νίκος Μιχαλίτσης, Νίκος Αγγελίδης και Κώστας Μυλωνάς.
Ομάδα σχεδιασμού προοπτικής
Θα μελετήσει την προσφορότερη υπόσταση που πρέπει να δημιουργήσουν οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ελεύθερης ΕΡΤ για την αποτελεσματικότερη συνέχιση του αγώνα μας.
Συντονίζουν οι Αγλαία Κυρίτση, Γιάννης  Ξηρουχάκης και Νίκος Μιχαλίτσης.
Ομάδα διοικητικής υποστήριξης
Θα υποστηρίζει οριζόντια το συντονιστικό, τις ομάδες εργασίας και την ΠΟΣΠΕΡΤ ως προς την οργάνωση της λειτουργίας τους και την αποτελεσματικότητά τους. Απαραίτητη η συμμετοχή ενός ή δύο μελών της ομάδας σε κάθε ομάδα εργασίας.
Ειδικότητες: Κατά προτίμηση διοικητικών, χωρίς να αποκλείονται άλλες ειδικότητες
Συντονίζουν Γιάννης Ξηρουχάκης και Νίκος Μιχαλίτσης
Ομάδα επαφών και συντονισμού με αναπτυσσόμενα κινήματαάλλων χώρων και το συνδικαλιστικό κίνημα
Συντονίζει ο Τέλης Μεταξάς

Οι ομάδες θα πλαισιωθούν από συναδέλφους που θα δηλώσουν συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Στις ομάδες θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων (ΠΟΣΠΕΡΤ και  εκπρόσωποι των δημοσιογράφων).
Ενημερώνουμε, επίσης, ότι λόγω επείγοντος, δύο ομάδες εργασίας, η Ομάδα προγράμματος και τεχνικής λειτουργίας ραδιοφώνου και η Ομάδα Πολιτισμού, πραγματοποίησαν συναντήσεις μόνον για τα επείγοντα θέματα, χωρίς να γίνει η κανονική τους  συγκρότηση. Ήταν αναγκαίο, για να προετοιμαστεί η γρήγορη μετάδοση ραδιοφώνου Αθήνας και ενδεχόμενη εκδήλωση για τους 6 μήνες από το μαύρο της ΕΡΤ. Η τελική τους συγκρότηση θα γίνει στη συνέλευση.
Είναι κρίσιμης σημασίας ο  συντονισμός με τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και τους τηλεοπτικούς (Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου), που θα γίνεται μέσω των τεσσάρων μελών του συντονιστικού (δύο από τη βόρεια και δύο από τη νότια Ελλάδα), καθώς και των αναπληρωματικών μελών που θα οριστούν.  Οι συνάδελφοι αυτοί θα συμμετέχουν στο συντονιστικό όταν είναι εφικτ\ό, ή θα ενημερώνονται σε περίπτωση απουσίας. Θα  έχουν συνεχή επαφή με όλους τους περιφερειακούς σταθμούς μας, μέσω ενός τουλάχιστον συναδέλφου από κάθε περιφερειακό, που θα αποτελεί τον σύνδεσμο με το συντονιστικό.
Συνάδελφοι από τους περιφερειακούς θα πρέπει, επίσης, να πλαισιώσουν τις ομάδες εργασίας, είτε με δήλωση συμμετοχής πριν από τη συνέλευση, ή αμέσως μετά, με αποστολή email στο ertopen.internal@gmail.com. Στο  mail θα αναφέρεται ονοματεπώνυμο, κινητό, mail, ειδικότητα, περιφερειακός σταθμός και η ομάδα εργασίας στην οποία θα συμμετέχει ο/η συνάδελφος.
Επισημαίνουμε ότι οι όλες ανακοινώσεις θα αναρτώνται στον ιστότοπό μας, www.ertopen.comστον τομέα «Ενημέρωση Εργαζομένων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου