Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Μάναλη.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μία πρωτοφανής νομοθετική ρύθμιση εγκρίθηκε κατ’ αρχήν από τη Βουλή, με εμβόλιμο άρθρο (38, παρ.3) με τον παραπλανητικό τίτλο «Ρυθμίσεις σχετικά με ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ορκωτούς εκτιμητές», στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Με τη διάταξη αυτή  απαλλάσσεται ο  Ειδικός Διαχειριστής της ΕΡΤ, κ. Γκίκας Μάναλης «από κάθε αστική ποινική ή άλλη ευθύνη, έναντι τρίτων, για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί». Η απαλλαγή του αφορά τόσο τις τελεσθείσες όσο και μελλοντικές του «πράξεις ή παραλείψεις».
Επισημαίνουμε ότι ο κ. Γκίκας Μάναλης, ως ειδικός διαχειριστής του ενεργητικού και του παθητικού της ΕΡΤ, είναι ο μοναδικός υπογράφων συμβάσεις και ο υπεύθυνος για την αδιαφανή λειτουργία του μορφώματος της λεγόμενης Δημόσιας Τηλεόρασης (ΔΤ) και Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Το τελευταίο διάστημα έχει υπογράψει δεκάδες απ’ ευθείας αναθέσεις, χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου. Πολλές από αυτές τις αναθέσεις και συμβάσεις είτε δεν αναρτήθηκαν ποτέ στο διαδίκτυο, είτε αναρτήθηκαν πολύ μεταγενέστερα από την τέλεσή τους, κατά παράβαση του Νόμου 3861/2010 περί δι@ύγειας στο δημόσιο.

Με την πράξη της αυτή, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ουσιαστικά την τεράστια ζημιά για το δημόσιο που προκάλεσε το μαύρο στην ΕΡΤ καθώς  και την κακοδιαχείριση στη λειτουργία της ΔΤ και προσπαθεί να απαλλάξει αναδρομικά και μελλοντικά τα διορισμένα από την ίδια εκτελεστικά της όργανα.

Προσπαθεί να ακυρώσει εκατοντάδες αγωγές και μηνύσεις θιγόμενων πολιτών που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν κατά του κ. Μάναλη για «πράξεις» του (βλέπε παράνομες αναθέσεις) και «παραλείψεις» του (βλέπε μη δημοσίευση στη δι@ύγεια).

Αποτελεί κυνισμό το γεγονός ότι  η διάταξη αυτή απαλλαγής (έναντι τρίτων) ενός υψηλά αμειβόμενου κυβερνητικού αξιωματούχου για ενδεχόμενη κακοδιαχείριση δημόσιου χρήματος εισάγεται σε ένα νομοσχέδιο βαριάς φορολόγησης των πολιτών της χώρας μας.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής χαρακτηρίζει αντισυνταγματική τη διάταξη αυτή, εξηγώντας ότι η παροχή αμνηστίας για μελλοντικές πράξεις «δεν συνάδει» προς τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν θα επιδείξει καμία ανοχή σε «πράξεις και παραλείψεις» που θίγουν το δημόσιο συμφέρον. Όσοι διαχειριστές δημόσιας περιουσίας ζημίωσαν το δημόσιο θα οδηγηθούν αργά ή γρήγορα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου