Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

Η φωνή της Ελεύθερης & Ανοιχτής ΕΡΤ σ' ολόκληρο τον κόσμο


Η φωνή της Ελεύθερης & Ανοιχτής ΕΡΤ σ' ολόκληρο τον κόσμο
 

Χειμερινό Πρόγραμμα Εμκπομπών
από 01|12|2013

  ΠΟΜΠΟΣ Νο1  
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣΣΥΧΝΟΤΗΤΑΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
00:00 - 00:50ΕΥΡΩΠΗ - Β.ΑΜΕΡΙΚΗ7450 KHz323°ΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
01:00 - 11:00ΕΥΡΩΠΗ - Κ.ΑΜΕΡΙΚΗ7475 KHz285°-//- -//-
 
15:00 - 18:50ΕΥΡΩΠΗ - Κ.ΑΜΕΡΙΚΗ9935 KHz285°-//- -//-
19:00 - 24:00ΕΥΡΩΠΗ - Β.ΑΜΕΡΙΚΗ7450 KHz323°-//- -//-
  ΠΟΜΠΟΣ Νο2  
00:00 - 01:50Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ15650 KHz105°-//- -//-
02:00 - 04:50ΕΥΡΩΠΗ - Κ.ΑΜΕΡΙΚΗ15630 KHz285°-//- -//-
05:00 - 11:00ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ11645 KHz182°-//- -//-
 
15:00 - 20:50ΕΥΡΩΠΗ - Κ.ΑΜΕΡΙΚΗ15630 KHz285°-//- -//-
21:00 - 24:00Μ.ΑΝΑΤΟΛΗ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ15650 KHz105°-//- -//-
  ΠΟΜΠΟΣ Νο3  
15:00 - 24:00ΕΥΡΩΠΗ - Β.ΑΜΕΡΙΚΗ9420 KHz323°-//- -//-
00:00 - 11:00-//- -//--//--//--//- -//-

1 σχόλιο: