Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Δημήτρης Τρίμης: “Μόνο η αλήθεια αντιστρατεύεται τη μαύρη προπαγάνδα για την ΕΡΤ”Με τη χθεσινή απόφασή του αρ. 236/201, το Συμβούλιο της Επικρατείας βρήκε έναν προδήλως (εξόφθαλμα) βάσιμο λόγο να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως της υπ’ αρ. ΟΙΚ.02/11-6-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία διακόπηκε το σήμα και οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε.
Και ο λόγος αυτός, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι: «Περαιτέρω, με το μέρος της προσβαλλομένης, με το οποίο επιβάλλεται διακοπή της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και της λειτουργίας διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. καθώς και ορίζεται ότι καθίστανται ανενεργές οι συχνότητες που ανήκαν στην ΕΡΤ Α.Ε.  προκαλείται ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι παύει, έστω και προσωρινά, να παρέχεται η, υπό λειτουργική έννοια, δημόσια υπηρεσία της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών. Ενόψει του ιδιαίτερου ρόλου που επιφυλάσσει ο νομοθέτης στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση και τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος που θάλπονται από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος, επιβάλλεται, για το αντικείμενο αυτό, η τήρηση της αρχής της συνεχούς λειτουργίας που διέπει και τη δημόσια διοίκηση, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. Συντρέχουν, συνεπώς, λόγοι δημοσίου συμφέροντος συναπτόμενοι με την ομαλή λειτουργία της ανωτέρω δημόσιας υπηρεσίας, λόγοι λοιπόν που επιβάλουν την καταρχήν συνέχιση της παροχής ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών υπηρεσιών μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του νέου φορέα».
Άλλωστε και στην από 17-6-2013 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Στε, την οποία έλαβε υπόψη της η χθεσινή απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, τονίζεται ότι «η διακοπή στη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και στη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτελείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1730/1987, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 1 ΣΥΜΒΟΛΗ δημοσίου ραδιοτηλεοπτικού φορέα στην ενημέρωση, στη μόρφωση και στη ψυχαγωγία του ελληνικού λαού και της ομογένειας».
Για όποιον γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, είναι προφανές ότι με την απόφασή του αυτό το ΣτΕ διατάσσει την άμεση αναστολή της διακοπής των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών της ΕΡΤ Α.Ε. Η μη συμμόρφωση των συναρμοδίων υπουργών με την απόφαση του ΣτΕ συνιστά περιφρόνηση της δικαιοσύνης και ποινικά αξιόποινη πράξη (232Α Π.Κ.)

Δημήτρης Τρίμης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου