Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

επιστολή τηλεθεάτριας προς τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ‏

Ἀγαπητοί, 

Ἀφ' ὅτου σᾶς ἔκλεισαν, σᾶς παρακολουθῶ διαρκῶς.

Μία φιλικὴ παρατήρηση:  Ἀρχίζει νὰ κουράζει ἡ διαρκὴς ἐπανάληψη τῶν ἴδιων βίντεο σχετικὰ μὲ τὸ κλείσιμο τῆς ΕΡΤ. Προβάλλετε πρόγραμμα, μιλῆστε μὲ ἀνθρώπους γιὰ τὰ προβλήματά τους, ἐνημερώνετε περισσότερο τὸ ertopen.com.  Ἡ μοναδική σας δύναμη εἶναι νὰ ἀνταποκριθεῖτε στὶς ἀνάγκες τοῦ κοινοῦ.

Μερικὰ παραδείγματα:

1. Ἔκλεισε ἡ παιδιατρικὴ κλινικὴ τῆς Βούλας. Φωνάξτε τοὺς γιατροὺς, κατοίκους τῆς περιοχῆς καὶ ἀναδεῖξτε τὸ θέμα.
2. Θέλουν νὰ μεταφέρουν τοὺς δημοτικοὺς ἀστυνομικοὺς στὸ ὑπ. Δημ. τάξεως. Φωνάξτε ἁρμοδίους νὰ συζητήσουν τὰ ὑπέρ καὶ τὰ κατά. Ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο λύσεις εἶναι καλύτερη γιὰ τὴν δημόσια ἀσφάλεια; Πόσο ἐκπαιδευμένοι εἶναι οἱ δημοτικοὶ ἀστυνομικοί γιὰ νὰ ἀναλάβουν δουλειὰ στὸ Ὑπ. Δημ. Τάξεως; 
3. Μιλᾶτε γιὰ τὶς καθαρίστριες τῶν νοσοκομείων. Ἀναδεῖξτε τὸ θέμα τοῦ outsourcing. Σχετίζεται καὶ μὲ τὸ θέμα Vodafone-Wind.  Φέρτε νὰ μιλήσουν κὰι μερικοὶ μάνατζερ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα γιὰ τέτοια θέματα.
4. Φωνάζετε διάφορους καλλιτέχνες νὰ τραγουδήσουν στὸ προαύλιο.. Μὴν τοὺς διακόπτετε διαρκῶς γιὰ νὰ προβάλετε τὰ δικά σας βίντεο. Ἀφῆστε τους νὰ φανοῦν. Γράψτε ἀπὸ κάτω καὶ τὸ ὄνομά τους. Καλέστε τους καὶ νὰ σᾶς δώσουν καὶ μιὰ συνέντευξη.
5. Αὐτὲς τὶς μέρες μιλοῦν ὅλοι γιὰ τοὺς δραπέτες τῶν Τρικάλων. Μιλῆστε γιὰ τὸ μεῖζον θέμα τῆς ἀσφάλειας ΚΑΙ στὶς πόλεις ΚΑΙ στὰ χωριά. Ἀναδεῖξτε το. Καίει τὸν κόσμο.
6. Μιλοῦν γιὰ τὶς περιοχὲς NATURA ποὺ σκοπεύουν νὰ πουλήσουν. Φωνάξτε τοὺς δημάρχους τῶν περιοχῶν αὐτῶν, μαζὶ καὶ τοὺς περιβαλλοντολόγους. Κάντε μιὰ χρήσιμη ἀντιπαράθεση γιὰ νὰ φωτισθεῖ τὸ θέμα.
7. Τέλος, καμμία πλέον ἀναφορὰ δὲν γίνεται γιὰ τὰ μουσικὰ σύνολα. Γιατὶ δὲν τοὺς βάζετε νὰ παίξουν στὸ στούντιο καὶ νὰ ἀναμεταδώσετε τὴν συναυλία ἀπὸ τὸ πρόγραμμά σας; Δὲν πρέπει νὰ τοὺς ξεχάσομε...

κλπ., κλπ.

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσοχή,

Φιλικά,
Α. Δεληγιάννη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου