Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Νίκος Μιχαλίτσης: Δεν απολυθήκαμε ποτε!

1. Άρθρο 44 του Συντάγματος: Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε Σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής. 
Είναι προφανές ότι η επίμαχη ΠΝΠ της 10.6.2013 είναι πλέον άκυρη.
2. Η ΚΥΑ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 με την οποία έκλεισε η ΕΡΤ, στηρίζεται στη συγκεκριμένη (άκυρη) ΠΝΠ (αναφέρεται σαφώς στο 1α του "έχοντας υπόψη τις διατάξεις"). Άρα και αυτή είναι άκυρη.
Ερώτηση: Μπορεί να μου πει κάποιος τι σκαρφίστηκαν πάλι οι νομικοί της κυβέρνησης για να ξεπεράσουν αυτή την κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων? 
Εκτός κι αν δεν απολυθήκαμε ποτέ και δεν το ξέρουμε!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου