Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

Έλαβα από τη δικηγόρο μου την ακόλουθη επιστολή

Αγαπητοί φίλοι,
Σε προηγούμενη επιστολή μου, σας είχα εκθέσει τους κινδύνους που εγκυμονούσε η υποβολή αίτησης για πρόσληψη στον «ενδιάμεσο φορέα» και σας είχα ζητήσει να με ενημερώσετε για το εάν προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση, προκειμένου να ενταχθείτε σε μία από τις εξωδίκους που θα αποστέλλονταν, στο πλαίσιο του νομικού χειρισμού της υπόθεσής σας και σε μία προσπάθεια θωράκισης των δικαιωμάτων σας.
Σε συνέχεια των δηλώσεών σας, απεστάλησαν στις 2 Αυγούστου 2013 οι εξώδικες δηλώσεις προς την ΕΡΤ Α.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο.
Πλην όμως, σε συνέχεια της δημοσίευσης της  «Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού Α.Π. 02/2013», ορισμένοι από εσάς με ενημέρωσαν για την πρόθεσή τους να υποβάλουν αίτηση για την πρόσληψή τους στον ενδιάμεσο φορέα, παρά το γεγονός ότι είχαν αρχικώς περιληφθεί στην εξώδικο των μη συμμετεχόντων.  Είναι προφανές, ότι στην περίπτωση αυτή η νομική προστασία που προσπάθησα να δημιουργήσω για εσάς εξασθενεί σημαντικά, με δεδομένο, μάλιστα, ότι το κείμενο της σύμβασης που προτείνεται από τον Ειδικό Διαχειριστή περιέχει άμεσες και έμμεσες παραδοχές που μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο νομικό χειρισμό της υπόθεσης. Εξ όσων δε γνωρίζω, δεν θα επιτραπεί στους προσλαμβανόμενους να διατυπώσουν καμία επιφύλαξη στο κείμενο της σύμβασης που τους ζητείται να υπογράψουν, πράγμα που επιδεινώνει την κατάσταση.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, προκειμένου να γίνει η κατανομή των εργαζομένων σε αγωγές (με βασικό κριτήριο το εάν υποβλήθηκε ή όχι αίτηση για πρόσληψη στον ενδιάμεσο φορέα) και προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, για να κριθεί εάν απαιτούνται περαιτέρω νομικές ενέργειες για την – κατά το δυνατόν – κάλυψη όσων επέλεξαν να υποβάλουν τελικώς αίτηση για πρόσληψη στην ΔΤ, παρακαλώ να με ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, και πάντως όχι μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013, για τα ακόλουθα :
1) Εάν υποβάλατε αίτηση για πρόσληψη στον ενδιάμεσο φορέα (ΔΤ) και πότε (στο πλαίσιο της πρώτης ή της δεύτερης προκήρυξης ;),
2) Εάν περιλαμβάνεστε μεταξύ των επιτυχόντων και για ποια θέση,
3) Εάν υπογράψατε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και πότε.
Για λόγους καλύτερης οργάνωσης της δουλειάς μας, παρακαλώ να κάνετε τον κόπο να μου απαντήσετε, ακόμη και εάν η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη επικοινωνία μας και μετά.
Αναμένω τις απαντήσεις σας το συντομότερο δυνατόν και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σε σχέση με τα παραπάνω.

Φιλικά,

Κατερίνα Συγγενιώτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου