Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Αποφάσεις ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δημοσιογράφων Ραδιοφώνου, Πολυμέσων και Ραδιοτηλεόρασης.


Αποφάσεις ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δημοσιογράφων Ραδιοφώνου, Πολυμέσων και Ραδιοτηλεόρασης.
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο studio E της ΕΡΤ συνέλευση των δημοσιογράφων του ραδιοφώνου, των πολυμέσων και της Ραδιοτηλεόρασης, με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ. Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβανομένων υπόψη των καιρικών και άλλων συνθηκών.
Τη συνέλευση απασχόλησαν τα θέματα των συμβασιούχων, της παράλληλης απασχόλησης, των τρόπων συμμετοχής στις διαδικασίες των συναδέλφων των περιφερειακών σταθμών και του καλύτερου συντονισμού.
Σ’ αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκαν:
 
1) Συμβασιούχοι: Ένταση των προσπαθειών για –στοιχειώδη, τουλάχιστον- αύξηση του αριθμού των δημοσιογράφων των οποίων θα ανανεωθούν οι συμβάσεις. Παρακολούθηση της επιτροπής της ΕΡΤ που θα αποφασίσει σχετικά από την εκπρόσωπό μας, με ρόλο εποπτικό όσον αφορά τον αριθμό των συμβασιούχων που θα αναλογεί στο ραδιόφωνο και παρατηρητή όσον αφορά την όλη διαδικασία και την τήρηση των κριτηρίων που έχει αποφασίσει η διοίκηση της ΕΡΤ.
2)    Παράλληλη απασχόληση: Συνέχιση των πιέσεων για επανεξέταση της αιφνιδιαστικής απόφασης του Δ.Σ. της ΕΡΤ η οποία καταργεί τη διαδικασία των αιτήσεων παράλληλης απασχόλησης. Ο θεσμός αυτός υπάρχει για χρόνια στην ΕΡΤ, αφορά ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στο ραδιόφωνο ενώ σχετίζεται και με τις ειδικές συλλογικές συμβάσεις που συνήπτε η ΕΣΗΕΑ με την ΕΡΤ, οι οποίες προέβλεπαν χαμηλότερους μισθούς από τις συλλογικές συμβάσεις της ΕΣΗΕΑ με τους ιδιοκτήτες των άλλων ΜΜΕ αλλά και από τις ανάλογες ρυθμίσεις για άλλους συναδέλφους του ευρύτερου αλλά και του στενού δημόσιου τομέα. Η βελτίωση και ο καλύτερος έλεγχος του θεσμού δε συνεπάγεται την κατάργησή του. Επιπλέον, τυχόν εντοπισμός φαινομένων καταστρατήγησής του είναι ευθύνη της διοίκησης και των διευθυντικών στελεχών. Η όποια ολιγωρία ή αδυναμία τους να το πράξουν, δεν είναι δυνατό να οδηγεί στη γνωστή και αποτυχημένη συνταγή των οριζόντιων μέτρων επί δικαίων και αδίκων. Τέλος, τυχόν εξέταση του ευρύτερου ζητήματος της δημοσιογραφικής απασχόλησης δεν μπορεί να γίνει σε συνθήκες οξείας κρίσης ούτε να είναι μονομερής πρωτοβουλία της ΕΡΤ. Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, το όλο θέμα μπορεί να εξετασθεί μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. 
3)  Περιφερειακοί Σταθμοί: Στη συνέλευση έγινε μια πρώτη συζήτηση για τη συμμετοχή των συναδέλφων των περιφερειακών στις “κεντρικές διαδικασίες”, κάτι που αποτελεί επιθυμία και επιδίωξη των ιδίων, η οποία δεν είχε ληφθεί υπόψη στις έως τώρα διαδικασίες του συνόλου των δημοσιογράφων της ΕΡΤ. Το θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα στην επόμενη συνέλευση των δημοσιογράφων του ραδιοφώνου, των πολυμέσων και της Ραδιοτηλεόρασης, όπου θα υπάρξουν και σχετικές εισηγήσεις.
4) Blog: Εκτιμήθηκε πως στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ζητήματος της διαρκούς επικοινωνίας των συναδέλφων αλλά και της αντιμετώπισης του προηγούμενου προβλήματος, θα βοηθούσε η δημιουργία ενός καινούριου blog -με πρωτότυπα χαρακτηριστικά- των δημοσιογράφων του ραδιοφώνου, των πολυμέσων και της Ραδιοτηλεόρασης. Ορίσθηκε, δε, συγκεκριμένη συνάδελφος που θα εισηγηθεί σχετικά στην επόμενη συνέλευση.
5)    Συντονισμός: Στο πλαίσιο της έως τώρα εμπειρίας κρίθηκε πως είναι ανάγκη να εκλεγεί συντονιστική επιτροπή των δημοσιογράφων του ραδιοφώνου, των πολυμέσων και της Ραδιοτηλεόρασης, η οποία θα επικουρεί την εκπρόσωπο και θα συμμετέχει σε όποια ευρύτερα συντονιστικά σχήματα των δημοσιογράφων της ΕΡΤ υπάρξουν στο μέλλον. Το θέμα θα συζητηθεί εκτενέστερα και θα προωθηθεί από την επόμενη συνέλευση.
 
 
Η Εκπρόσωπος
Βασιλεια Ζερβού
 
31/1/12
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου